Zgłaszam udział firmy w programie Przedsiębiorstwo Fair Play 2024

NIP firmy: Prawidłowy format wpisu: XXX-XX-XX-XXX lub XXX-XXX-XX-XX lub XXXXXXXXXX
Uwaga: Prosimy o unikanie słów pisanych za pomocą WIELKICH LITER.
Kontynuuj...
Pełna nazwa firmy zgodna z dokumentem rejestracyjnym firmy na którą zostanie wystawiona faktura VAT W przypadku zmiany nazwy firmy prosimy o niezwłoczne powiadomienie organizatorów
REGON:
Liczba zatrudnionych w dniu złożenia deklaracji: osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowy cywilno-prawne osób
Adres siedziby firmy na który zostanie wystawiona faktura VAT
Ulica: nr:
Miejscowość:
Kod pocztowy: Poczta:
Gmina:
Województwo: Powiat:
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
E-mail:
Adres strony internetowej www:
Adres firmy do korespondencji
Adres jak wyżej – adres do faktury Inny adres
Ulica: nr:
Miejscowość:
Kod pocztowy: Poczta:
Gmina:
Województwo: Powiat:
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
Faks: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
E-mail:
Adres siedziby firmy, pod którym ma być przeprowadzony audyt w II etapie programu
Adres jak wyżej – adres do faktury
Adres firmy do korespondencji
Inny adres pod którym ma być przeprowadzony audyt w II etapie programu
Dwa adresy pod którymi ma być przeprowadzony audyt w II etapie programu zaznaczyć, jeżeli ze względów organizacyjnych dokumenty, działalność firmy lub tym podobne znajdują się w różnych miejscach, np. dwóch różnych miejscowościach, czy w biurze księgowym prowadzonym przez zewnętrzną firmę itp.
Ulica: nr:
Miejscowość:
Kod pocztowy: Poczta:
Gmina:
Województwo: Powiat:
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
Faks: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
E-mail:
adres do faktury
adres firmy do korespondencji zaznaczyć jeżeli inny niż do faktury
inny adres
Ulica: nr:
Miejscowość:
Kod pocztowy: Poczta:
Gmina:
Województwo: Powiat:
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
Faks: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
E-mail:
Nazwa firmy i miejscowość do umieszczenia na certyfikacie – generowanie nazwy
UWAGA! Podana poniżej nazwa firmy będzie ostateczną nazwą, jaka zostanie umieszczona na Certyfikacie Jakości Biznesu Przedsiębiorstwo Fair Play 2024, o ile firma, decyzją Kapituły, otrzyma tytuł i Certyfikat Jakości Biznesu Przedsiębiorstwo Fair Play 2024. Nazwa podana przez firmę nie będzie podlegała dodatkowej autoryzacji firmy.
Nazwa firmy na certyfikat: Prosimy uwzględnić małe i wielkie litery oraz cudzysłowy. W przypadku, gdy nazwa firmy wychodzi poza dostępny obszar certyfikatu należy podzielić ją na kilka linii. Prawidłowo wygenerowany wzór powinien zawierać w pełni widoczną nazwę i miejscowość
Miejscowość na certyfikat:
Generuj nazwę firmy na certyfikat
Organy i osoby upoważnione do reprezentowania firmy zaznaczyć właściwe
Prezes zarządu Dyrektor Właściciel Wspólnik inne Podać właściwe stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Imię: Nazwisko:
Pozostali reprezentanci (prosimy podać imiona, nazwiska i stanowiska):
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
Faks: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
E-mail:
Osoba do kontaktu w sprawie udziału firmy w programie
Na e-mail osoby do kontaktu podany w Deklaracji zostaną przesłane login i hasło niezbędne do uzupełnienia Ankiety Przedsiębiorstwo Fair Play 2024.
Imię: Nazwisko:
Stanowisko:
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
Faks: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
E-mail:
Osoba do kontaktu w sprawach promocji firmy
Imię: Nazwisko:
Stanowisko:
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
Faks: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
E-mail:
Udział firmy w programie
Firma pierwszy raz bierze udział w programie Przedsiębiorstwo Fair Play
Firma otrzymała tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play w latach: zaznaczyć wszystkie edycje, w których firma uzyskała certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rekomendacje do udziału w programie dla partnerów przedsiębiorstwa
1
Nazwa firmy / miejscowość:
Imię i nazwisko osoby zarządzającej
Imię: Nazwisko:
Stanowisko osoby zarządzającej:
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
E-mail:
2
Nazwa firmy / miejscowość:
Imię i nazwisko osoby zarządzającej
Imię: Nazwisko:
Stanowisko osoby zarządzającej:
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
E-mail:
3
Nazwa firmy / miejscowość:
Imię i nazwisko osoby zarządzającej
Imię: Nazwisko:
Stanowisko osoby zarządzającej:
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
E-mail:
Źródło informacji o programie
Internet prasa regionalna prasa ogólnopolska od klienta/kontrahenta
osobisty kontakt z Administratorem Programu mailing z biura programu
inne (jakie)
Oświadczam, iż znana jest mi treść Regulaminu programu Przedsiębiorstwo Fair Play oraz Ogólnej Klauzuli Informacyjnej RODO PFP (poniżej). Akceptuję zawarte w nich zasady oraz deklaruję wniesienie opłat w kwotach zgodnych z Regulaminem (p. V. Opłaty). Proszę o udostępnienie ankiety programu.
Wyrażam zgodę na umieszczanie danych uczestnika programu w publikacjach Organizatorów i na stronach programu www.fairplay.pl.
Oświadczam, że dane zawarte w powyższym zgłoszeniu są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przechowywanie, wykorzystywanie i przetwarzanie przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” i firmę Przedsiębiorstwo Fair Play Sp. z o.o. powyższych danych osobowych w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych i marketingowych związanych z udziałem firmy w programie i z działaniami okołoprogramowymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych związanych z udziałem firmy w programie i z działaniami okołoprogramowymi od Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” i firmy Przedsiębiorstwo Fair Play Sp. z o.o. na podane powyżej adresy oraz e-maile zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz 1204) ze zm.

Ogólna Klauzula Informacyjna RODO PFP

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe – szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

 1. Administrator danych osobowych

  Współadministratorami Twoich danych osobowych są: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa; NIP: 525-15-67-362; REGON: 010114641; KRS 0000161651) oraz Przedsiębiorstwo Fair Play Sp. z o.o. (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa; NIP: 525-21-13-597; REGON: 014944285; KRS: 0000014892)

 2. Dane kontaktowe do administratora danych

  Można się z nami skontaktować:

  1. telefonicznie: +48 22 6309801;
  2. pod adresem e-mail: iped@kig.pl i/lub info@fairplay.pl
  3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” / Przedsiębiorstwo Fair Play, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

  Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:

  1. pod adresem e-mail: rodo@fairplay.pl;
  2. pisemnie, na adres korespondencyjny: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” / Przedsiębiorstwo Fair Play, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
 4. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) w celu:

  1. przekazywania informacji o programie Przedsiębiorstwo Fair Play tj. m.in.: o jego przebiegu, wyłonieniu jego zwycięzców, ogłoszenie wyników i doręczeniu nagród zwycięzcom;
  2. realizacji działalności naukowo – badawczej Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
  3. marketingu bezpośredniego produktów lub świadczonych usług - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  5. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – gdyż przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Kategorie odbiorców danych

  Twoje dane osobowe, mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

  1. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (min. sądy, organy państwowe, itd);
  2. podmiotom powiązanym świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
  3. naszym podwykonawcom i innym podmiotom, z którymi współpracujemy.
 6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dalszych informacji i otrzymania szczegółów dotyczących podejmowanych zabezpieczeń.

 8. Okres przechowywania danych

  Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:

  1. przekazywania informacji o programie Przedsiębiorstwo Fair Play – do momentu zgłoszenia sprzeciwu;
  2. realizacji działalności naukowo – badawczej – do momentu zgłoszenia sprzeciwu;
  3. marketingu bezpośredniego produktów lub świadczonych usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub zgłoszenia sprzeciwu;
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń.
  5. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 9. Twoje prawa

  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
  3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody, przed jej wycofaniem;
  5. przenoszenia danych;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami: poprzez e-mail, lub telefonicznie.

 10. Prawo do sprzeciwu

  Możesz, w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny wskazany w pkt. II i III.

 11. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

  Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania naszych zobowiązań oraz prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług.

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogólna Klauzulą Informacyjną RODO PFP i akceptuję jej zapisy oraz wynikające z niej prawa.
© Copyright by Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”